De Maten

Met tunnel De Maten moet Assen klaar zijn voor de toekomst

Eind november gaat de nieuwe tunnel De Maten open voor het verkeer en moet Assen klaar zijn voor de toekomst.

Door De Maten krijgt de stad een extra verbinding onder het spoor tussen de Europaweg-Zuid en Assen-Oost, waar de Dennenweg ook is vernieuwd. Met name bewoners van de nieuwe wijk Diepstroeten gaan profiteren.

Tunnel laatste project van FlorijnAS

De aanleg van de tunnel verkeert in de eindfase en met de Maten wordt ook het project FlorijnAs afgesloten. FlorijnAs is het allesomvattende, 200 miljoen euro kostende project om Assen klaar te maken voor de toekomst. Het project ging tien jaar geleden van start.

Bereikbaarheid Drentse hoofdstad is verbeterd

Doel van het programma was om de bereikbaarheid in de Drentse hoofdstad te verbeteren. Zo werd de doorstroming aangepakt door de ombouw van de Industrieweg en de Europaweg-Zuid tot Stadsboulevard. Het verkeer wordt nu voor het station door een tunnel geleid.

Station en omgeving werden eveneens vernieuwd en de spoorverbinding met Groningen werd sterk verbeterd. Verder werd Het Kanaal weer bevaarbaar gemaakt. Binnen het project was ook ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie.

Op tijd en binnen budget afgerond

FlorijnAs wordt grotendeels gefinancierd door het Rijk met de zogeheten RSP-gelden. Dit ter compensatie voor het Noorden voor het schrappen van de Zuiderzeelijn-plannen in 2007.

Het geld mag alleen worden ingezet voor de bereikbaarheid van de stad en moet voor 2020 besteed zijn. Dat lukt dus en – niet onbelangrijk – het hele project is binnen het beschikbare budget gebleven.