Zomerfeest bij de Kinderboerderij 2011

Veel bezoek van jong en oud aan het jaarlijks Zomerfeest bij de Kinderboerderij in het Asserbos
ASSEN – Het zonnige weer was er mede debet aan dat veel Assenaren zondag bij de kinderboerderij in het As-serbos hun vertier zochten. De multi-culturele Regen-boogmarkt en gewaardeer-de optredens  van Jeugdcircus Bombari zorgden samen met  de Kinderboerderij en de Theeschenkerij van De Hofstede  voor een geslaagde dag.
De negen paarden van het paardensportcentrum van Jan Dolfing  waren zeer in trek om een ritje ro nd het grasveld te maken. De kinderen stonden er graag voor in de rij. Schapen van de Balloer schaapskudde werden gescho-ren op zowel de ouderwetse manier met de schaar als met een elektrische knipper en voor de kinderen was het spannend dat ze het zelf  ook even moch-ten proberen. De kramen van de Regenboogmarkt boden een enorme keuze aan artikelen, zoals glas-mozaïek en eigen gemaakte kaarsen en kleding.
Er werden pannenkoeken aangeboden alsmede bespo-ten en biologisch fruit,  slaplant-jes, rabarberplanten en kruis-bessen. Op het eiland was een zaagkunstenaar kunstig bezig bezig, maar ook de pauwen liepen hun best te doen om zo mooi mogelijk in beeld te komen.
En natuurlijk werden er vele foto’s gemaakt van kinderen met de kleine geitjes op de armen of pose-rend met het gevlekte varken.
De dierenambulance kon worden bekeken of er even inzitten en er kon informatie worden gekregen bij de kraampjes van de Dieren-bescherming, het Wereldnatuurfonds en het Drents Landschap. De interesse voor het zelf maken v an kaarsen was zo groot, dat nog voor het sluitingsuur de nood-zakelijke was op was.
Een orgeltje van de Orgel-vrienden zorgde voor vro-lijke klanken bij het volle ter-ras van De Hofstede en zo kan worden gesproken van een Zomerfeest waar men tevreden op kan terugzien.

Bijdrage Ineke Heijting