Kinderboerderij in Asserbos Keurmerk 2013

  

ASSEN – Leerlingen van Groep 6 van de Obs Sterrenschip hebben woensdag een uitgebreid bezoek gebracht aan de kinderboerderij ‘De Hofstede’ in het Asserbos. Dat was niet zomaar een bezoek, want zij hadden de opdracht goed uit hun ogen te kijken en te controleren of alles wel goed voor elkaar was en aan alle kwaliteitseisen voldeed.
Zij konden tot de conclusie komen, dat dit inderdaad het geval was en vonden het verantwoord de Asser kinderboerderij in aanmerking te laten komen voor het Keurmerk dat door de landelijke organisatie van Kinderboerderijen is ingesteld.
Wethouder Milieu  Alex Langius was samen met beheerder Nico Meijering naar de boerderij gekomen om te horen tot welk oordeel de leerlingen van het Sterrenschip waren gekomen.
Dat was dus gunstig en zij mochten uit handen van  de leerlingen het Certificaat ontvangen dat bij het Keurmerk hoort, evenals een speciaal bord met die naam.
Een kritische leerling merk-te op dat hij toch nog wel wat poep op de grond had zien liggen. Daar reageerde de wethouder tot hilariteit van de kinderen op met de opmerking, dat je de dieren nu eenmaal gaan luier om kon doen en dat er wat op de grond terecht komt, maar dat wordt altijd opgeruimd.
Nadat de wethouder en de beheerder het Keurmerk bord bij de boerderij hadden vastgespijkers.
Mirjam Veltman van Natuur Educatie sprak daarna over de inzamelingactie ‘Wecycle‘ voor kleine elektrische  apparatuur en spaarlampen.
Zij startte de actie door een kapotte accuboor-machine in de daarvoor bestemde afvalbak te deponeren.
Een deel van de leerlingen deed niet mee aan de inspectie maar ging samen met de heren Johan Wessels en Jan Dekker van de afdeling Milieueducatie vogelkastjes controleren. Zij zagen nestjes van een boomklever en een pimpelmees waarin net geboren, helemaal kale pimpelmeesjes lagen.
Een pimpelmees was geringd en de begeleidende leerkracht heeft het nummer opgeschreven zodat op een website het vogeltje gevolgd kan worden.

                 Bijdrage Ineke Heijting