Het Jaar van de Bij 2012

Kinderen bouwden ‘bijen-hotels’ bij Kinderboerderij in ‘Het Jaar van de Bij’
bertASSEN – Men neme een plak boomstam en bore daar een flink aantal gaten in, en zie daar je hebt zowaar een bijenhotel. Kinderen konden dit zondagmiddag  bij de kinderboerderij De Hofstede doen. Uiteraard wel onder het toeziend oog van volwassenen, want werken met een elektrische boormachine vraagt wel enige voorzichtigheid.
‘Waarom een bijenhotel?’, zal men zich waarschijnlijk afvragen.
‘Bijen leven toch immers in speciale bijenkasten?’
Welnu, zo’n bijenhotel is bestemd voor de metselbij, een wilde bij die solitair leeft. Zij leggen een eitje in zo’n gaatje, voegen daar stuifmeel en nectar aan toe en metselen die vervolgens dicht met kleine leembolletjes. Er kunnen verscheidene eitjes in zo’n gaatje worden gelegd.
Met de cultuurbij gaat het momenteel niet zo goed. Door nog onbekende oorzaak dreigt die momenteel massaal uit te sterven en dat is een ramp, vooral voor de fruittelers. Bijen zijn nuttig voor de broodnodige bestuiving. Geen bijen, geen opbrengst.
Deze wilde metselbijen zorgen ook voor de bestuiving, vandaar dat men nu noodgedwongen zijn toevlucht zoekt tot extra huisvesting voor het jonggebroed. Ze leveren helaas geen honing zoals de cultuurbij, maar ze vergen ook geen onderhoud van een imker.
Het jaar 2012 is inmiddels uitgeroepen tot het ’Jaar van de bij’. Wat is er dan mooier dan de jeugd daarin te betrekken en uit te leggen dat zonder die nuttige insecten er geen appels in de schappen van de supermarkt liggen.

Bijdrage Bert Jippes