Drie weken oude kerkuiltjes geringd 2011

ASSEN – Bij de kinderboerderij in het Asserbos werden drie jonge kerkuil-tjes geringd. Een bijzondere gebeur-tenis, want ze kwamen uit een nest-kast. De kast werd gemaakt tijdens het project ‘Werken aan de stad’, een reintegratieproject van de gemeente. en op de zolder van de kinderboer-derij geplaatst door hoveniersbedrijf Matthijs Smaal samen met medewer-kers van de afdeling Natuur en Milieu Educatie van de gemeente.
Tot ieders verrassing werd de kast dit voorjaar betrokken door een kerkuil, die van de gastvrijheid gebrui k maakte door er drie nako-melingetjes uit te broeden.
Drie weken geleden kwa-men ze uit het ei en de be-trokke-nen achtten maan-dag de tijd gekomen om ze te ringen. Dat gebeurde in aanwezigheid van verschei-dene belang-stellenden.
De vertederende donzen vogels ondergingen deze actie uiterst rustig en zullen er geen nadelige gevolgen van ondervinden.
Ze zullen na ongeveer 9 weken de nestkast verlaten en dan, zonder ouderlijke hulp, hun eigen territorium moeten gaan zoeken. In een stad als Assen met zijn vele bossen en eeuwenoude bomen zou dat geen probleem moeten zijn.

Bijdrage Ineke Heijting