Assen aan de Aa

 

De visie Assen aan de Aa richt zich op de verbinding van stad en landschap, het verbeteren van fiets- en wandelroutes en het herstel van beken. Een onderdeel daarvan vormt de Bosbeek-Nijlandsloop. Assen steekt bijna 3,5 miljoen euro in het opknappen van de Bosbeek en de Nijlandsloop. Beide beeklopen worden beter zichtbaar gemaakt in het landschap en worden aangesloten op het Anreperdiep bij Assen-Oost. De Bosbeek begint bij de Hertenkamp in het Asserbos en loopt dan richting het WZA-terrein. Daar gaat de Bosbeek over in de Nijlandsloop op het terrein van GGZ Drenthe. De beekloopjes worden breder en beter zichtbaar gemaakt door barrières op te heffen en op sommige plekken bomen te verwijderen.

Bron: gemeente Assen

Op andere plekken worden juist weer bomen aangeplant. De hoogteverschillen, o.a. door bomen in de beek, zullen bijdragen aan het landschappelijk beeld. Naast de beken worden speciale paden met fiets- en wandelbruggetjes aangelegd. Zo ontstaat een groene verbinding tussen het stadshart en de Drentsche Aa. Langs de Port Natalweg komt nog een waterberging langs de beekloop. De grootste kostenpost van het project, € 3,1 miljoen, vormt de onderdoorgang bij de Overcingellaan. Speciale viaducten worden aangelegd omdat de Bosbeek met een ecologische verbinding onder de nieuwe stadsboulevard en onder het spoor door moet.

Op 30 november hield de Gemeente Assen een drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst over dit project in de Boshof. Daarbij zijn veel vrienden van het Asserbos gespot. Wat het Asserbos betreft, blijft de loop van de Bosbeek hetzelfde, vanaf de Hertenkamp tot aan de Beilerstraat. Naast de Bosbeek komt een wandel c.q. fietspad. Het huidige pad zal daartoe worden opgewaardeerd. Ter hoogte van de Scoutinggebouwen zal een extra bruggetje komen waardoor het pad minder bochtig wordt. Naast de Oude Vijver wordt een ecologische oever aangelegd.

Hertenkamp RTV Drenthe Scouting IJsbaan Oude Vijver Het lag in de bedoeling om het pad vanaf de Heemtuin langs de Bosbeek door te trekken naar de Beilerstraat. Het pad zou dan moeten  lopen over een strook grond waar nu het parkeerterrein van de Boshof ligt. Dit is voorlopig nog niet mogelijk omdat het lijkt dat situatie bij de Boshof op korte termijn niet verandert. De Gemeente  heeft daar nog geen oplossing voor bedacht. Een opvallende verandering zal ontstaan wanneer de beek dwars door het weiland aan de Port Natalweg zal gaan lopen.

bron nieuwsbrief vrienden van het Asserbos