2006 Grootste branden sinds Dikabo treffen Assen

Chinees Restaurant en Saksische boerderij nabij Marsdijk gingen vermoede lijk door brandstichting in vlammen op  10-8-2006

ASSEN – Donderdagmorgen om even over half vijf moest de brandweer met groot materieel (acht wagens) uitrukken na de melding dat het Chinees restaurant Jasmijn Garden aan het wegvak Peelo in brand stond. Ondanks het feit dat ze vrij snel ter plaatse waren konden de brandweerlieden niet voorkomen dat het pand geheel verloren ging. Ook de op ongeveer honderd meter afstand gelegen op de monumentenlijst staande Sakschische boerderij raakte terzelfder tijd in brand, zodat de brandweer op twee fronten aan de slag was. De inmiddels sterk aan verwaarlozing onderhevig zijnde boerderij van eige naar Bert Ziengs uit Assen ging geheel verloren.
Aanvankelijk werd geblust met leidingwater uit de in de buurt aanwezige brandkranen maar al gauw ging men ertoe over ook wa-ter uit het Noord-Willemskanaal aan te voe-ren. Daarvoor moesten over een afstand van liefst negenhonderd meter brandslangen worden uitgelegd. Het duurde tot over half elf voordat de situatie helemaal onder controle was en personeel en materieel weer naar de kazerne konden terugkeren.
De brandweer werd vannacht ook ge-confronteerd met een brand in een loods van een kwekerij aan de Asser-straat bij het even noordelijker gelegen Ubbena. Hier werd de bestrijding ervan bemoeilijkt door de aanwezigheid van gasflessen in het pand.
Bij de branden nabij Marsdijk was er sprake van een zware rookontwikkeling, waarvan wordt onderzocht of die scha-delijke gevolgen voor de bewoners van Marsdijk heeft gehad. Het is de bedoeling hen per brief  nader te informeren. Experts van politie en brandweer  stellen een onderzoek in naar de branden, waar-van die bij Marsdijk de grootste zijn die Assen teisterden sinds de brand bij ban- denbedrijf Dikabo.
Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Volgens de brandweer is de brand in de boerderij niet veroorzaakt door overslaand vuur van het  brandende Chinees restaurant. Of er onderling verband bestaat tu-sen de branden in Assen en Ubbena moet verder onderzoek uitwijzen.