Wat doet de gemeente.

Iedere gemeente in Nederland houdt zich bezig met een bont palet aan onderwerpen en activiteiten. Vaak zijn die onderwerpen onomstreden, maar soms zijn ze ook reden voor politiek gedoe. Vanaf vandaag zal ik na elke raadsvergadering stil staan bij een bijzonder besluit.

De Gemeenteraad Assen heeft vanavond € 9.330.835 beschikbaar gesteld voor de inrichting (hoe ziet het er uit op straat) van de Oude Molenbuurt en Luchiesland-Zuid (De Lariks).

Al in 2014 zijn met inbreng van bewoners, Actium en de gemeente en op basis van onderzoek en analyses wijkvisies met uitvoeringsprogramma’s opgesteld voor Assen Oost, Oude Molenbuurt en De Lariks. Doel van het programma is te werken aan de leefbaarheid en kwaliteit van de bestaande stad.

Actium investeert fors in renovatie, nieuwbouw en verduurzaming van de woningen, de gemeente pakt “de openbare ruimte” aan en Actium en de gemeente zorgen er via Vaart Welzijn voor dat ook de sociale kant veel aandacht krijgt en de bewoners betrokken zijn of worden. Deze aanpak noemen we Mijn Buurt Assen.

Waarom doen we dit?
We willen een leefbaar en groen Assen. De kwaliteit van de bestaande stad is belangrijk om bestaande en nieuwe bewoners prettig te laten wonen en werken. Voor de wijken Assen Oost, Oude Molenbuurt en De Lariks bleek in 2012 uit onderzoek dat de leefbaarheid onder druk stond. Met de inbreng van bewoners is voor deze wijken een visie gemaakt. Op basis van die visie is gekeken wat er moest gebeuren om de kwaliteit en leefbaarheid op peil te houden. Het uitvoeringsprogramma wat daaruit is ontstaan loopt t/m 2030. De omvangrijke transformatieopgave van Actium (Nieuwbouw/renovatie) is een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

De afgelopen twee jaar zijn diverse projecten van Actium opgeleverd en in uitvoering gegaan. In Assen Oost zijn inmiddels enkele straten/buurten heringericht en de herinrichting van grote delen van Luchiesland Zuid en Oude Molenbuurt is in voorbereiding.

Luchiesland Zuid
In 2017 heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan 102 woningen van Actium in het gebied tussen de Maria in Campislaan en de Stadhouderslaan. Zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde is stevig geïnvesteerd in groot onderhoud om de woningen leefbaarder en duurzamer te maken.

Eind 2017 zijn 14 seniorenwoningen aan de Stadhouderslaan gesloopt om plaats te maken voor 20 nieuwbouwwoningen.

In 2018 zijn drie flats aan de Rabenhauptstraat (63 appartementen), twee flats ten noorden van winkelcentrum Nobellaan (32 appartementen) en de Korpershoekhal gesloopt om plaats te maken voor 36 nieuwe rijwoningen en 60 nieuwe appartementen.

In het voorjaar 2019 start de bouw van 20 woningen aan de Stadhouderslaan, 36 woningen aan de Rabenhauptstraat en 60 appartementen aan de Selma Lagerloflaan.

Aansluitend aan de werkzaamheden van Actium wordt de openbare ruimte in Luchiesland Zuid heringericht. Het
ontwerpproces heeft plaatsgevonden met inbreng van de bewoners in samenwerking met gemeente, Actium en
Vaart Welzijn. De uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte in het
zuidelijk deel starten in janauri 2019.

Oude Molenbuurt
In 2017 en 2018 heeft Actium diverse grootondérhoudsprojecten afgerond.

Ruim 150 woningen in de Troelstralaan, Colijnstraat, Alberdastraat, Groen van Prinstererlaan, Schaperstraat en Savornin Lohmanstraat hebben een nieuwe schil gekregen en ook aan de binnenkant is geïnvesteerd in groot onderhoud.

Daarnaast is een groot aantal woningen gesloopt aan de Troelstralaan en Thorbeckelaan. Ook is een aantal woonblokken gesloopt aan de Groen van Prinstererlaan, Schaepmanstraat, Troelstralaan en van Houtenstraat.

In totaal worden er 140 duplexwoningen en 212 portiekflats gesloopt in Oude Molenbuurt.

De komende jaren worden er 297 nieuwe rijwoningen gerealiseerd. Inmiddels is gestart met de realisatie van de nieuwbouw. De eerste woningen zullen medio 2019 worden ropgeleverd. Getracht wordt ook hier met de herinrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk aan te sluiten bij de werkzaamheden van Actium. Ook hier zijn inwoners nauw betrokken bij het ontwerpproces.

Vanavond stelde de gemeenteraad unaniem het benodigde geld voor de buitenruimte beschikbaar!  Samen werken we aan een mooie stad!