Thorbeckelaan

Actium informeerde gisteren de huurders van 156 woningen aan de Thorbeckelaan over de sloopplannen voor hun woning. Ook op deze locatie in de Oude Molenbuurt levert Actium een bijdrage aan het verduurzamen van haar bezit.

Actium onderzocht de woningen aan de Thorbeckelaan 16 t/m 102 en 99 t/m 234 en kiest ervoor de meer dan veertig jaar oude woningen te slopen. Gedurende het onderzoek maakten meerdere huurders aan Actium kenbaar dat zij erg blij zouden zijn als de uitkomst van het onderzoek de sloop van hun woning zou betekenen. Nu er duidelijkheid is, schept dit vooral onder huurders veel rust.

De sloopwerkzaamheden worden in twee fases opgestart. Begin 2020 begint Actium met de sloop van de eerste 44 woningen (Thorbeckelaan 16 t/m 102). Elf maanden later volgen ook de resterende 112 woningen. Huurders hebben daarmee ruim de tijd en gelegenheid om een vervangende woning te vinden. Wat er op de plek van de te slopen woningen teruggebouwd wordt, is nog niet bekend.

’n Verdraaid mooie wiek

Binnen Mijn Buurt Assen werken woningcorporatie Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn nauw samen. Hierdoor is het mogelijk om de sloop en nieuwbouw van Actium te laten aansluiten op de werkzaamheden van de gemeente aan de openbare ruimte. In de Oude Molenbuurt wordt o.a. het riool vernieuwd en vinden er herinrichtingswerkzaamheden plaats. Samen met buurtbewoners is gekeken naar knelpunten en wensen. Vaart Welzijn organiseert activiteiten voor en met bewoners die bijdragen aan een sterkere binding in de wijk. Ook is er iedere dinsdag een inloopspreekuur in het Buurtinformatiecentrum (BIC) aan de mr. P.J. Toelstralaan 42.

Na de grootschalige investeringen is de Oude Molenbuurt een kansrijke buurt om trots op te zijn. Modern, actief en levendig. Met een gevarieerd woningaanbod dat geschikt is voor diverse doelgroepen. Al deze vernieuwingen samen maken de Oude Molenbuurt ’n verdraaid mooie wiek.