Actium start

met sloop woningen Oude Molenbuurt en Lariks Assen

Assen – Woningcorporatie Actium start met de sloop van woningen in de Oude Molenbuurt en Lariks. De huizen waar het om gaat zijn ouder dan 50 jaar en volgens Actium toe aan vervanging.

In de afgelopen twee jaar zijn al veel huurders van Actium geïnformeerd over de plannen voor hun woning. Op 3 en 4 oktober informeerde de woningcorporatie 169 huishoudens, die wonen aan de Nansenstraat, mr. P.J. Troelstralaan, Stadhouderslaan, B. Reddingiusstraat, Nobellaan en Rabenhauptstraat.

Een investering om de woningen met groot onderhoud toekomstbestendiger te maken, bleek na onderzoek van Actium te kostbaar. Momenteel wordt voor verschillende locaties bekeken wat voor type woningen er teruggebouwd worden. ‘De grootschalige herstructureringen aan de wijken, dragen bij aan een vitale en aantrekkelijke buurt met een gevarieerd, toekomstbestendig en duurzaam woningaanbod’, aldus Actium ‘Daarnaast kan met deze investeringen in de nabije toekomst beter worden ingespeeld op de woningbehoefte van een bredere doelgroep.’

Rechten

Tijdens twee informatieavonden op 3 en 4 oktober werden bewoners geïnformeerd over de onderzoeksuitkomsten van hun woning en de rechten die ze hebben nu hun woning wordt gesloopt. Zo krijgen huurders van de te slopen woningen een verhuiskostenvergoeding en urgentie bij het vinden van andere woonruimte.

De bijeenkomsten verliepen volgens Actium goed. ‘Een ruime meerderheid van de bewoners was aanwezig en de reacties waren overwegend positief.’ Actium streeft ernaar de projecten gefaseerd op te pakken. Zo worden naar verwachting de eerste woningen medio 2019 opgeleverd.