De tunnel De Maten

Assen – De tunnel De Maten, de extra ontsluiting van en naar de oostzijde van Assen, gaat duurder uitvallen dan vooraf was beraamd.
  • Tunnel De Maten. – © FlorijnAs

Een onderdoorgang van de tunnel wordt voorzien van een pompkelder, waarin het regenwater wordt opgevangen en weggepompt. Behalve regenwater wordt hierin eventueel ook grondwater opgevangen en weggepompt.

Leemlaag

De tunnel, zo schrijft het college van B en W in de derde kwartaalreportage 2017 van de FlorijnAs, was ontworpen als een ‘polderconstructie’, Daarbij wordt gebruik gemaakt van een bestaande waterdichte leemlaag in het gebied. ‘Uit een pompproef op locatie blijkt echter dat de leemlaag onvoldoende waterdicht is. Hierdoor moet er meer grondwater worden weggepompt dan eerder gedacht.’

Dit is minder duurzaam en het lozen van grondwater op het oppervlaktewater is niet gewenst vanuit het waterschap, aldus het college. ‘Er wordt nu onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de hoeveelheid grondwater te verminderen en naar de extra kosten die dit met zich meebrengt.’

Tevreden

Al met al zijn B en W van Assen tevreden over de gang van zaken rond de FlorijnAs, die langzaam maar zeker z’n laatste projecten nadert. De financiële meevallers en tegenvallers houden elkaar aardig in balans. De totale kosten voor de FlorijnAs komen op ruim 191 miljoen euro.

Tekst: Robbert Willemsen