Landschapsbeheer Het Witterveld

bracht  3 juni de schapen naar het Provinciehuis in Assen. Twee weken graasden ze voor het Provinciehuis.

Vanmorgen 17 juni wandelden de schapen weer terug naar de thuisbasis Het Witterveld.

Begeleid door Caroliene Visser haar man Ron Rogaar en hun medewerkers