Afbraak begonnen De Steiger -de kleuterschool Content Hofstede

– Het pand was ooit het ‘kloppend hart’ van Lariks: wijkgebouw De Steiger. Dat hart wordt nu voorgoed uit deze Asser buurt gerukt. De sloop is in gang gezet, straks rest alleen nog een kale plek.

Twee jaar geleden besloot de gemeente dat De Steiger na 41 jaar trouwe dienst moest verdwijnen. Teveel achterstallig onderhoud, te duur om te renoveren. Er kwam veel verzet tegen de sluiting. Onder meer de SP en het actiecomité ‘Behoud De Steiger’ zetten de hakken in het zand. Tevergeefs. In de zomer van 2015 viel het doek en werd het gebouw leeggehaald door de gebruikers. Met een brok in hun keel.

Voorbode
Sinds die tijd staat De Steiger leeg, een poos geleden kwamen er hekken omheen. Een voorbode van het onvermijdelijke. Grote machines maken nu korte metten met De Steiger