Grote schenking voor TT Museum

Het TT Museum heeft afgelopen week haar eerste grote schenking ontvangen. Het gaat om een groot deel van de collectie van verzamelaar Bertus Streutker uit Assen. Streutker gaat emigreren en heeft zijn uitgebreide collectie die hij in de afgelopen jaren heeft verzameld, grotendeels overgedragen aan het TT Museum.1-collectie-tt-museum-diverse-verwijsborden-tt-circuit 2-collectie-tt-museum-loterijton-jaren-dertig 3-collectie-tt-museum-politiebord-koffieschenk-apparaat-tribunes-taluds-recalme-paraplu-luidspreker

Daarbij gaat het om een grote hoeveelheid foto’s, borden met namen van bochten van het circuit, Caltex-pijlen, Chevron-pijlen en borden met daarop verschillende klassen uit vroeger jaren. Bijzonder in de collectie is een apparaat waarmee vroeger warme koffie op de tribune en taluds werd geschonken. Onder de aangeboden goederen zijn ook veel oude programmaboekjes, vaantjes, een souvenir handdoek, langs het TT Circuit gevonden motoronderdelen, zoals een beschadigde kuip van coureur Jarno Janssen.

Streutker verzamelde sinds 1981 alles wat met de TT en het TT Circuit te maken heeft. Hij zette dat in zijn eigen “huiskamermuseum” in zijn woning aan De Wouden in Assen.

Streuker over zijn verzamelhobby: “Zo’n 38 jaar geleden trad ik in dienst bij het Drents Museum, reed zelf motor en bezocht diverse internationale races. De combinatie van belangstelling voor historie  en motorsport was de reden om in 1981 actief met het verzamelen van TT-attributen  te beginnen. Er werd niets met de rijke TT-geschiedenis gedaan, daarom begon ik zelf te verzamelen.”

De Assenaar, die zich gaat vestigen in Suriname, is blij met de realisatie van een TT Museum. “Ik heb een deel van mijn verzameling aan het TT Museum overgedragen, waarbij de loterijton een interessant object is. In de jaren dertig (de crisisjaren) van de vorige eeuw vonden er verlotingen plaats ten behoeve van de exploitatie van de TT. De ton kwam tevoorschijn toen het woonhuis van wijlen penningmeester Rieks Mulder door nazaten werd ontruimd”, laat Streutker weten.

Joost van Linge, die zich als conservator namens TT Museum over de attributen van Streutker heeft ontfermd, is erg blij met de gift. “Sinds de plannen voor een echt TT Museum vastere vorm kregen, was Streutker daarbij betrokken. Hij had zitting in de ‘Werkgroep Collectie’. Nu hij het land definitief gaat verlaten, zocht hij een goede plek voor zijn waardevolle TT-verzameling. Bij ons zijn de stukken in goede handen en kan op korte termijn een groot publiek kennis nemen van alle verzamelde voorwerpen”, aldus Van Linge.

Er wordt gewerkt aan de inrichting van het depot en “pop up museum” aan de Weierstraat 3 in Assen. Daar kunnen we deze honderden museumstukken uitstekend inpassen”, laat Van Linge weten.

Om de goederen, samen met de attributen die TT Museum al in bezit had, goed te kunnen uitstallen, is dringend behoefte aan vitrinekasten, stellingmateriaal en afsluitbare kasten. Van Linge hoopt dat mensen die dergelijke meubelen over hebben, deze willen afstaan aan het TT Museum. “Iedereen die iets heeft voor het TT Museum, of het nu gaat om meubelstukken of materiaal dat wij kunnen tentoonstellen, kan dat aanmelden op onze site www.ttmuseum.nl”, aldus Van Linge.

Hoewel het pand het pand Weierstraat (naast de Nieuwe Kolk) in de eerste plaats wordt ingericht als depot, krijgt het ook een functie als “pop up” museum, als voorloper van een permanent TT Museum. Het publiek zal binnenkort ook al kennis kunnen nemen van de verzameling aan museumstukken. Daarom wordt een officieel tintje aan de opening gegeven. Er wordt naar gestreefd die opening eind oktober of begin november te doen plaatsvinden