laatste herdenkingsbijeenkomst Stadsbroek

Na de herdenkingsbijeenkomst woensdagavond in de Rooms Katholieke kerk in Assen, liepen honderden mensen onder aanvoering van burgemeester Marco Out over de Hoofdlaan door het Asserbos naar het oorlogsmonument bij de Bonte Wever.

Daar vond de 4 mei herdenkingsplechtigheid plaats bij het monument Lindebuurt. Voor het monument speelde de Christelijke muziekvereniging Oranje stukken als ‘In Memoriam’ en ‘The King of love my Shepherd is’. Na de Last Post, twee minuten stilte en het Wilhelmus werd de eerste krans door de burgemeester bij het monument gelegd. Leden van de scoutinggroepen Johannes Post, St. George en de Zwervers reikten de kransen en bloemstukken aan.

Het was voor het laatst dat de herdenking op Stadsbroek plaatsvond. Vanaf volgend jaar is de dodenherdenking van Assen in de binnenstad. De stoet vertrekt dan bij de Jozefkerk en gaat naar het provinciaal oorlogsmonument op de Brink, tegenover het vroegere Huis van Bewaring.

Volgend jaar is het de bedoeling zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de herdenkingsplechtigheid en die ook wat uit te breiden, zoals meerdere toespraken en een voordracht van een gedicht.

Tijdens de Nationale Herdenking worden de militairen en burgers herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in andere oorlogssituaties of bij vredesoperaties