Fashionshow’ in Warenhuis Vanderveen.

Miss Nederland getuige van  druk   bezocht aantrekkelijk evenement Toekomstige directiesec-retaresses  organiseerden modeshow als examentaak
ASSEN – Veertien tweedejaars studenten van de oplei-ding Zakelijke Dienstverlen-ing Directiesecretarese-/Managementassistente van het Drenthe College organi-seerden zaterdag de ‘Christ-mas Fashionshow’ in Warenhuis Vanderveen. De modewinkels ‘Jeans-centre’, ‘CoolCat’, ‘Up to Date’, ‘Intersport’ en ‘Damesmode Blom’ presenteerden hun winter-collectie op de catwalk van het warenhuis.
Dit evenement betekende voor de studenten de afronding van hun drie maanden durende eindexamenopdracht om een evenement te organiseren. De fashionshow was voor buitenstaanders in ieder geval geslaagd. Er waren ruim tweehonderd bezoekers die zeer content waren met wat zij te zien kregen.
Het is de derde keer dat een modeshow wordt gebruikt als eindexamenopdracht. De eerste keer vond plaats in 2006.
Samenwerking tussen directeur Nico Vanderveen en Bert Struyvé van het Drenthe College leidde tot deze derd e show.
Direct na de zomervakantie werd er een begin gemaakt met de organisatie. De acht-tienjarige Roos Aukes en de zeventienjarige Jessica Everts uit Assen waren als projectleiders verantwoor-delijk voor het evenement.
Voor hen was het een span-nende dag. Nu moest namelijk blijken of hun voorbereidingen goed waren gegaan. Hoewel de zenuwen hen tijdens de show wel wat parten speelden waren zij na afloop opgelucht.
“De opkomst was geweldig. Ik had niet gedacht dat er zoveel mensen op af zouden komen. We hebben veel moeten regelen en het zelfs voor elkaar gekregen dat Miss Nederland, Jill de Robles uit Emmen, op de catwalk verscheen. Daarnaast wilde visagiste Mireille Hogenhuis van schoonheidssalon Pure Beautycare  ons helpen met de visagie. Mireille is dit jaar gekozen als beste schoonheidsspecialiste van Nederland. We hebben dus een goed team om ons heen weten te verzamelen”, aldus een heel blije Jessica Everts.
Docent Bert Struyvé was zeer trots op ‘zijn meiden’. Ïk ben
“blij verrast. Een evenement als dit vereist een strakke orga-nisatie. Het is niet alleen een kwestie van modellen verzam-elen en hen op de catwalk laten lopen, maar er moet ook aan de randvoorwaarden worden voldaan. De catering moet bijvoor-beeld geregeld zijn net als materialen voor het vervoeren en opbo-uwen van spullen. Mijn studenten hebben dit voortreffelijk gedaan. Het is natuurlijk nog niet voorbij, want na de modeshow moet ook alles weer afgebroken worden. Er rijden volgende week waar-schijnlijk heel wat vaders met karretjes heen en weer om hun doch-ters te helpen”, grapte B Struyvé.
Een cijfer voor het geslaagde evenement hebben de studen-ten nog niet. De afronding moe-ten zij de komende weken gaan beschrijven, maar het kan toch niet anders dat zij met een flin-ke voldoende hun eindexamen-opdracht ‘evenementen organiseren’ afronden.

Bijdrage Iwona Douwes