Wat is de FlorijnAs?

De FlorijnAs in Assen is een groot ontwikkelingsprogramma. Doel van het programma is allereerst om de bereikbaarheid in Assen te verbeteren. Een goed bereikbare stad is belangrijk om economisch gezond te blijven. Assen groeit nog steeds, en blijft dat de komende jaren ook doen. Daarnaast vervult Assen als provinciehoofdstad met haar voorzieningen een belangrijke rol in de regio.

Assen klaar voor de toekomst
Om de groei in Assen én de groeiende rol in de regio in goede banen te leiden, pakken we allereerst de doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid aan. In de FlorijnAs werken we daarnaast ook aan nieuwe woningen, natuurontwikkeling en het opknappen van verouderde plekken in de stad. Acht projecten, met name aan de oostkant van de stad, zorgen er samen voor dat Assen klaar is voor de toekomst.

Grote veranderingen
De FlorijnAs-projecten zorgen onder meer voor een nieuwe stationsomgeving, een nieuwe vaarverbinding en een betere doorstroming van het verkeer op de Stadsboulevard. Daarnaast zorgt de FlorijnAs voor ontwikkeling op het gebied van natuur, recreatie, wonen en werken.

bron gem Assen