Westeind

Corsowijk Westend vindt zijn oorsprong in 1958 en is een levendige Corsowijk voor jong en oud! Onze opbouwplek staat aan de Kooistukken naast de openbare school de Westerburcht.

Wij staan voor gezelligheid, saamhorigheid, betrokkenheid  en creativiteit.  Momenteel hebben we zo’n 150 medewerkers die allen op hun eigen manier hun steentje bijdragen. De Corsowijk draait al jaren mee in de top 5 en daar zijn we erg trots op. Iedereen is welkom bij Westend, ons motto is dan ook  “ Westend waar iedereen bij elkaar komt en iedereen elkaar kent